REKLAMAČNÍ LIST

Dodavatel: Daniel Kubiš, IČO: 87882001, se sídlem Bánov 130, PSČ 687 54, zapsaná v
živnostenském rejstříku v Uherském Brodě dne 30.05.2011

Reklamující:
Kontaktní údaje: ……….…………………………………………………………………………………………………………………..
Jméno a příjmení: ……………………………………………………………………………………………………………………………….
Adresa: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Telefon: ………………………………………………… e-mail: ………………………………………………………………………………
Faktura číslo (paragon-daň.doklad): …………………………………..ze dne: ………………………………………………..

Popis reklamace:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Preferovaný způsob vyřízení reklamace:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

V ……………………………………………………… dne………………………………………………

…………………………………………………………………
podpis reklamujícího