Vzorový formulář o odstoupení od smlouvy

Adresát:
Daniel Kubiš, IČO: 87882001, se sídlem Bánov 130, PSČ 687 54, zapsaná v
živnostenském rejstříku v Uherském Brodě dne 30.05.2011, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu zboží dle dále uvedené specifikace:
Jméno a příjmení:
Datum objednávky:
Datum obdržení zboží:
Číslo účtu:
Položky objednávky:
Adresa:
Telefonní kontakt:
E-mail:

V____________ dne ____________

Podpis ……………………………………………